Project

General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 998.50 hours

Project Date User Activity Issue Comment Hours
CityVizor02/27/2020Ladislav NešněrarežieÚkol #4197: administrativa a komunikace +hromadná (CV)interní porada, stav2.00
CityVizor02/11/2020Ladislav NešněraprodukceÚkol #4239: bez úkolu (CV)výpadek služby0.50
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4329: Výzkum - CityVizorkontrola aktuálního stavu výzkumu + doplnění tabulky výzkumu + organizace dalších schůzek, organizace schůzek + srovnání závěrů z výzkumu, vývoj - komunikace s výzkumnicí, komunikace s magistrátem Prahy (p.Paneš), vytvoření tabulky pro závěry z výzkumu, závěry z výzkumu - plnění tabulky zjištěnými údaji, sdílení tabulky s výsledky a komunikace slack, potvrzení všech naplánovaných schůzek v Praze + dohledání míst setkání + příprava + doplnění seznamu otázek, schůzka s A. Počarovskou P 1 - zastupitelka, příprava na jednání na Magistrátu, schuzka s náměstkem Vyhnánkem a vedoucím rozpočtu Panešem, zaznamemání výsledků z výzkumu, komunikace Uherský Brod16.50
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4328: Vývoj aplikace CityVizorpodněty k vývoji CV, které vyplynuly z výzkumu obcí - zaevidováví, pravidelná videoschůzka EP + VD + P. Novák (OICT) :vývoj + sdílení informací, seznamování se s aplikací Productboard + prioritizace jednotlivých požadavků, product board - hodnocení jednotlivých požadavků, productboard - diskuze nad způsoby prioritizace požadavků na vývoj + metodika (ČD - Veronika D.) + další úkoly, trello - popis možného požadavku na nádstavbu (demoverzi CV pro všechny obce z veřejných dar monitoru státní pokladny)6.50
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4280: Uherský Brodkomunikace s panem Válkem - jejich nákladady na klikací rozpočet Internet Streamu0.25
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4314: Strategie CityVizorutelefonát s E. Pavlíkovou - výzkum + vývoj apod., cena - komunikace s EP, argumenty k diskuzi, příprava na schůzku s Vyhnánkem (magistrát Prahy), cena - komunikace s EP, argumenty k diskuzi - call, telefonát s E. Pavlíkovou - web CV + P.R. - komunikace s novináři, doplnění strategie + finální úpravy, příjmy ze CV 2020 - odhad + propočty v závislosti na variantáh cenové politiky, produktová struktura CV, schůzka s E. Pavlíkovou, V. Danielovou a dalšími k prezentaci aplikace Productboard - vývoj produktu CV, schuzka s EP - diskuze aktuálních organizačních věcí - vývoj, výzkum, strategie, produkt apod., struktura produktu CV - více variant - basic - premium + komunikace s EP, cena - doplnění a úprava souborů pro výbor, urgence jednání s Assecem - Veronika slack, productboard - konferenční hovor s Č.D a dalšími dobrovolníky - definování objectives , segmentů a dalších hodnotících prvků pro požadavky na vývoj CV, soubory z ČSÚ + od MK - doplnění počtu obyvatel do podkladů k cenotvorbě,nová verze CV (stejná jak20.25
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4348: spolupráce s dovavateli účetních systémůrevize aktuálního stavu + komunikace s EP ohledně triády + Trello0.50
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4332: Rudnákomunikace + evidence0.25
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4230: Psáryaktuální stav - jednání s Triadou, komunikace + evidence0.25
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4210: Praha 7import dat0.25
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4213: Plzeň režim jako Plzeň - seznámení se s vývojem v Plzni - mail od LN, komunikace + evidence + historie + chybějící data v profilu, telefonát s pane Šrámkem - propagátorem verze CV z monitoru státní pokladny + zpracování získaných informací1.75
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4325: Písekkomunikace0.25
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4342: Ostravaproblém se zobrazením dat v demu0.25
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4347: Opavanový profíl pro Opavu + komunikace a evidence, problém s administrací, telefonát2.25
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4223: Loketkomunikace - členství + CV, telefonát - CV - info k dodavateli + zájem o web1.00
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4323: KladnoKladno - zájem o profil ala Plzeň - vytvářim profil + komunikace0.50
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4294: České Budějovicekomunikace + evidence, zájem o profil ala Plzeň - vytvářim profil + komunikace0.75
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecováprodukceÚkol #4272: Čáslavproblémy s připojením do CV, mají jinou verzi GINIS než je běžní, vysvětluji potíže0.75
CityVizor01/31/2020Pavla KadlecovárežieÚkol #4197: administrativa a komunikace +hromadná (CV)vydefinování všech požadavků na nového vývojaře + inzerát pro zveřejnění u Č.D, komunikace maily + slack + Trello, telefony, productboard, zajištění sl. Cesty do Prahy 15. - 16. 1 - jizdenky apod., hledání článku o CV + odpovědi k článku pro Komunální ekologii, přechled chybějících informací od Martina Š., demo verze pro celý moravskoslezský kraj, telefonát s LN - Cena CV, nábor nových osob atd., znaha o získání seznamu obcí s počtem obyvatela ičem… (ČSÚ, MK apod.), historie komunikace na RIOT - CV, problém se spadlým CV - komunikace, problém se CV v dusledku přechodu na novou verzi - komunikace + telefonát s MK + dikuze nad zveřejnením všch obcí na základě dat z monitoringu státní pokladny12.75
CityVizor01/29/2020Ladislav NešněraprodukceÚkol #4239: bez úkolu (CV)cenotvorba + Státní pokladna1.50
CityVizor01/28/2020Ladislav NešněraprodukceÚkol #4239: bez úkolu (CV)překlopení verzí, Kladno1.75
CityVizor01/23/2020Ladislav NešněraprodukceÚkol #4239: bez úkolu (CV)koordinace, VPS0.50
CityVizor01/17/2020Ladislav NešněraprodukceÚkol #4239: bez úkolu (CV)cenotvorba, výzkum, další vývoj2.50
CityVizor01/15/2020Ladislav NešněraprodukceÚkol #4239: bez úkolu (CV)stav projektu, ceny a personální pokrytí1.25
CityVizor01/14/2020Ladislav NešněrarežieÚkol #4197: administrativa a komunikace +hromadná (CV)potřebné pozice a cenová politika0.25
(1-25/545) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV