Projekt

Obecné

Profil

Přehled

* veškeré náměty, nalezené chyby, požadavky, jinými slovy vše, co se týká tohoto webu, směřujte sem * základní návody * neváhejte využít diskuzní fóra * (projekt je kopií a zároveň náhradou za původní "Úkoly - aplikace")

Sledování úkolů

otevřené uzavřené Celkem
Hlášení chyby 0 13 13

Všechny úkoly | Ganttův diagram