General

Profile

Pavla Kadlecová

  • Responsible Person: Ladislav.Nesnera
  • Registered on: 2018-11-12
  • Last connection: 2020-04-02

Issues

Projects

Activity

2020-03-23

21:04 CityVizor 16.50 hours (Úkol #4329 (V řešení): Výzkum - CityVizor)

kontrola aktuálního stavu výzkumu + doplnění tabulky výzkumu + organizace dalších schůzek, organizace schůzek + srovn...

21:01 CityVizor 6.50 hours (Úkol #4328 (V řešení): Vývoj aplikace CityVizor)

podněty k vývoji CV, které vyplynuly z výzkumu obcí - zaevidováví, pravidelná videoschůzka EP + VD + P. Novák (OICT) ...

20:59 CityVizor 0.25 hour (Úkol #4280 (V řešení): Uherský Brod)

komunikace s panem Válkem - jejich nákladady na klikací rozpočet Internet Streamu

20:58 CityVizor 20.25 hours (Úkol #4314 (V řešení): Strategie CityVizoru)

telefonát s E. Pavlíkovou - výzkum + vývoj apod., cena - komunikace s EP, argumenty k diskuzi, příprava na schůzku s...

20:53 CityVizor 0.50 hour (Úkol #4348 (V řešení): spolupráce s dovavateli účetních systémů)

revize aktuálního stavu + komunikace s EP ohledně triády + Trello

20:50 CityVizor Úkol #4348 (V řešení): spolupráce s dovavateli účetních systémů

navázání komunikace se všemi dodavateli mimo GORDIC

komunikace s GORDIC - společná propagace CV

20:48 CityVizor 0.25 hour (Úkol #4332 (V řešení): Rudná)

komunikace + evidence

20:47 CityVizor 0.25 hour (Úkol #4230 (V řešení): Psáry)

aktuální stav - jednání s Triadou, komunikace + evidence

20:46 CityVizor 0.25 hour (Úkol #4210 (V řešení): Praha 7)

import dat

20:45 CityVizor 1.75 hour (Úkol #4213 (V řešení): Plzeň)

režim jako Plzeň - seznámení se s vývojem v Plzni - mail od LN, komunikace + evidence + historie + chybějící data v ...

Also available in: Atom