General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 4779.12 hours

Project Date User Activity Issue Comment Hours
agenda2019-12-07Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)web, Mariánky, P5, konference komunálních zastupitelů9.75
sdílení zkušeností2019-12-07Ladislav NešněraprodukceÚkol #4336: webfórumzměna loga, tipy na opravy2.00
agenda2019-12-06Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)Brno-střed (brožury), dotační SW, vývojáři a interní platforma, Discourse, demo obec3.25
agenda2019-12-06Ladislav NešněraprodukceÚkol #4319: GIS editor v prohlížečikoordinace0.25
sdílení zkušeností2019-12-06Ladislav NešněraprodukceÚkol #4222: procesy/životní situaceMV ČR, nové podklady1.25
LibreOffice2019-12-06Ladislav NešněraprodukceÚkol #4321: bez úkolu (LO)podpora + tikety Collabora1.25
IAM2019-12-06Ladislav NešněraprodukceÚkol #4162: administrativa a komunikace (IAM)soupis záměru, konzumovaných zdrojů identit, schůzka CESNET2.75
agenda2019-12-05Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)koordinace (P1, VeSP, Brno-střed..), web, dokumentace projektů, faktury5.50
IAM2019-12-05Ladislav NešněraprodukceÚkol #4162: administrativa a komunikace (IAM)podklady + CESNET0.75
LibreOffice2019-12-05Ladislav NešněraprodukceÚkol #4321: bez úkolu (LO)podpora při řešení, LOOL1.25
deployment2019-12-05Ladislav NešněraprodukceÚkol #4337: Dotační software (DWS)koordinace0.50
agenda2019-12-04Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)web – aktuality + projekty, kontrola adresátů ML, dobrovolnictví, členské platby, faktury, Brno-střed, Springfield, Discourse > VeSP10.00
agenda2019-12-03Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)web – zadání pro chování projektů, test3.00
LibreOffice2019-12-03Ladislav NešněraprodukceÚkol #4321: bez úkolu (LO)test oprav + komunikace NMnM, dokumentace, web popis – obsah a jeho shánění, opravy5.50
agenda2019-12-02Ladislav NešněrarežieÚkol #4078: jednání výboru OM2019-12-02 - jednání1.25
agenda2019-12-02Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)web – popis projektů, schůzka Na zemi, Účto, drobné koordinace4.25
deployment2019-12-02Ladislav NešněraprodukceÚkol #4337: Dotační software (DWS)info výměna P3 <> NMnM0.50
agenda2019-11-30Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)web – popis projektů, hlášení závad, open hlasovací zařízení, NMnM – Tenderman3.00
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4329: Výzkum - CityVizorschůzka se Prahou 12 (Soldátová IT + Trávníčková - účetnictví), Praha 3 - schůzka s panem Štréblem - místostarosta4.75
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4329: Výzkum - CityVizorvýběr měst vhodných k výzkumu + správné formulace dotazů + Trello, doplnění měst pro výzkum- potencionálních zájemců o CV, meeting se specialisty na výzkum - definováná základní úkolů a cílů plánovaného výzkumu u obcí a občanů, interní komunikace - vzorový hovor, obvolávání všech uživatelů CV za účelem souhlasu s výzkumem + dohledávaní kontaktů + evidence, vytvoření seznamu hypotéz o CV - pro účely výzkumu, hypotézy - doplnění, závěty z posledního callu,seznámení se se scénářem rozhovoru, vzor zvacího telefonátu, podněty k výzkumu, kontaktování obcí zapojených do CV - info k připravovanému výzkumu (Praha 5 + Praha 3), seznámení se s příručkou k realizování výzkumu, Praha 3 komunikace s p. Štréblem nejen o výzkumu, ale i vývoji, posílám upřesňující dotaz k jednomu jejich požadavku, kontaktování obcí zapojených do CV - info k připravovanému výzkumu (Praha 5 + Praha 3, Praha 1, Praha 12, Praha 7) + evidence, příprava na výzkum, výzkum - evidence + obvolávání, příprava na schůzku s P 12,obvolávání + organizace 17.00
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4328: Vývoj aplikace CityVizorpodněty k vývoji - doplnění a aktualizace požadavků Černošic + komunikace, aktualizace požadavků v Trellu + komunikace, zpracování podnětů z Prahy 3 do Trella + drobnosti k demoverzi, Trello - komentáře a postřehy k úkolům + komunikace, call ( E.Pavlíková (Č.D) + Petr Novák (OICT) + Martin Wenisch (vývoj) + Vojtěch Švec - (desing) + Veronika Danielová (produkt)- požadavky na Trello ve sloupci Analysis needed - rozhodnutí o podobě realizace, doplnění popisu požadavku Dodavatelé + další (Trello), Cityvizor - Project Board - Každé 2 týdny od 08:30 do 09:30 (diskuze nad požadavky na vývoj CV ( OM + Č.D + OICT) + zpracování závěrů9.50
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4297: Uherské Hradištězájem o CV - komunikace + evidence0.25
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4334: Středočeský krajzájem o CV - komunikace + evidence0.50
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4314: Strategie CityVizorutelefonát s Martinem K. - nová relační databáze Postgre + závěry + Trello, telefonát s EP - brainstorming k výzkumu u obcí + závěry, call s EP - doladění strategie + příprava, dodavatelé jiných účetních systémů, nový web - seznámení se s návrhy, kominikace s Č.D a OICT - slack, sepsání procesu zapojení nové obce do CV, dodavatelé jiných účetních systémů - Trada - technická specifikace rozhraní CV (Vít O.), cenová nabídka za propagační video k CV, Slack + Trello - komentáře a postřehy k úkolům + komunikace - hlavní témata - témata - jednání s GORDIC, cenová politika CV, výzkum, cílové skupiny apod., cenová politika CV - modelace předpokládaných výdajů a příjmů a optimální ceny, kalkulace odhadovaných nákladů na CV v dalších letech, modelace možných příjmů od uživatelů CV v dalších letech -konstrukce ceny jako % z objemu rozpočtu obce19.50
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4333: Soběslavzájem o CV - komunikace + evidence0.75
(51-75/2454) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV