General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 4602.62 hours

Project Date User Activity Issue Comment Hours
agenda2019-12-02Ladislav NešněrarežieÚkol #4078: jednání výboru OM2019-12-02 - jednání1.25
agenda2019-12-02Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)web – popis projektů, schůzka Na zemi, Účto, drobné koordinace4.25
deployment2019-12-02Ladislav NešněraprodukceÚkol #4337: Dotační software (DWS)info výměna P3 <> NMnM0.50
agenda2019-11-30Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)web – popis projektů, hlášení závad, open hlasovací zařízení, NMnM – Tenderman3.00
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4329: Výzkum - CityVizorschůzka se Prahou 12 (Soldátová IT + Trávníčková - účetnictví), Praha 3 - schůzka s panem Štréblem - místostarosta4.75
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4329: Výzkum - CityVizorvýběr měst vhodných k výzkumu + správné formulace dotazů + Trello, doplnění měst pro výzkum- potencionálních zájemců o CV, meeting se specialisty na výzkum - definováná základní úkolů a cílů plánovaného výzkumu u obcí a občanů, interní komunikace - vzorový hovor, obvolávání všech uživatelů CV za účelem souhlasu s výzkumem + dohledávaní kontaktů + evidence, vytvoření seznamu hypotéz o CV - pro účely výzkumu, hypotézy - doplnění, závěty z posledního callu,seznámení se se scénářem rozhovoru, vzor zvacího telefonátu, podněty k výzkumu, kontaktování obcí zapojených do CV - info k připravovanému výzkumu (Praha 5 + Praha 3), seznámení se s příručkou k realizování výzkumu, Praha 3 komunikace s p. Štréblem nejen o výzkumu, ale i vývoji, posílám upřesňující dotaz k jednomu jejich požadavku, kontaktování obcí zapojených do CV - info k připravovanému výzkumu (Praha 5 + Praha 3, Praha 1, Praha 12, Praha 7) + evidence, příprava na výzkum, výzkum - evidence + obvolávání, příprava na schůzku s P 12,obvolávání + organizace 17.00
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4328: Vývoj aplikace CityVizorpodněty k vývoji - doplnění a aktualizace požadavků Černošic + komunikace, aktualizace požadavků v Trellu + komunikace, zpracování podnětů z Prahy 3 do Trella + drobnosti k demoverzi, Trello - komentáře a postřehy k úkolům + komunikace, call ( E.Pavlíková (Č.D) + Petr Novák (OICT) + Martin Wenisch (vývoj) + Vojtěch Švec - (desing) + Veronika Danielová (produkt)- požadavky na Trello ve sloupci Analysis needed - rozhodnutí o podobě realizace, doplnění popisu požadavku Dodavatelé + další (Trello), Cityvizor - Project Board - Každé 2 týdny od 08:30 do 09:30 (diskuze nad požadavky na vývoj CV ( OM + Č.D + OICT) + zpracování závěrů9.50
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4297: Uherské Hradištězájem o CV - komunikace + evidence0.25
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4334: Středočeský krajzájem o CV - komunikace + evidence0.50
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4314: Strategie CityVizorutelefonát s Martinem K. - nová relační databáze Postgre + závěry + Trello, telefonát s EP - brainstorming k výzkumu u obcí + závěry, call s EP - doladění strategie + příprava, dodavatelé jiných účetních systémů, nový web - seznámení se s návrhy, kominikace s Č.D a OICT - slack, sepsání procesu zapojení nové obce do CV, dodavatelé jiných účetních systémů - Trada - technická specifikace rozhraní CV (Vít O.), cenová nabídka za propagační video k CV, Slack + Trello - komentáře a postřehy k úkolům + komunikace - hlavní témata - témata - jednání s GORDIC, cenová politika CV, výzkum, cílové skupiny apod., cenová politika CV - modelace předpokládaných výdajů a příjmů a optimální ceny, kalkulace odhadovaných nákladů na CV v dalších letech, modelace možných příjmů od uživatelů CV v dalších letech -konstrukce ceny jako % z objemu rozpočtu obce19.50
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4333: Soběslavzájem o CV - komunikace + evidence0.75
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4332: Rudnákomunikace + evidence0.25
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4210: Praha 7nová data, import do CV + komunikace0.25
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4243: Praha 5mailová komunikace se starostkou ohledně budoucího opětovného zapojení do CV0.50
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4322: Mariánské Lázněkomunikace ohledně zaslaných dat, přístup k profilu pro ML + komunikace + evidence0.75
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4331: Lysá nad Labemkomunikace + evidence0.25
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4223: Loketschváleno zastupitelstvem - komunikace (maily + telefon)0.50
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4330: Červený Kosteleckomunikace + evidence, telefonát s finančním odborem, zaslaná data- telefonát s pane Kordinou, cena aplikace pro nečleny2.75
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecováprodukceÚkol #4272: Čáslavkomunikace s obcí a MŠ - přetrvávající problém s exportem dat0.25
CityVizor2019-11-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4197: administrativa a komunikace +hromadná (CV)maily a komunikace, Slack, Trello, test funkčnosti dema při opětovném načtení demem vyplivnutých dat, školení k rozpočtům s Martinem Š. + seznámení se se zaslanými materiály maily + pořádek v úkolech6.25
sdílení zkušeností2019-11-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4193: VeSP - Veřejná Správa Praktickykonference VSP - komunikace s univerzitou,interní komunikace, snaha o získání domény VSP.CZ0.75
agenda2019-11-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OMpozvánka, seznámení se s zápisem od LN + příprava na výbor, výbor + zápis pozvánka + kontrola zápisu, příprava zápisu + účast na jednání + zápis + úkoly do redmine, odkazy do zápisu5.50
agenda2019-11-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)komunikace, maily, riot, datovka, EU-survey - snaha o opětovné přihlášení, priority úkolu, organizace schůzky s Prahou 5 - LN, web - chybějící balíček pro nové členy, získání domény VSP.CZ - komunikace s kvestorem pane Benešem, organizace schůzky - prezentace dotačního programu P 3, 9.25
agenda2019-11-29Ladislav NešněrarežieÚkol #4014: správa infrastrukturyupgrade infrastruktur, IPv62.00
agenda2019-11-29Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)TTN, CESNET, web + popis zadání, ČVUT – spolupráce, VeSP, koordinace interní, upgrade infrastruktury3.50
(1-25/2390) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV