Project

General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 2945.90 hours

Project Date User Activity Issue Comment Hours
agenda2019-09-07Zbyněk GreplprodukceÚkol #4308: Definice funkcí aplikace hlášení závad2.50
agenda2019-09-07Zbyněk GreplrežieÚkol #4270: Otevřená aplikace - e-mail, kalendář....0.30
sdílení zkušeností2019-09-07Zbyněk GreplprodukceÚkol #4258: Wiki návod IoT6.00
sdílení zkušeností2019-09-07Zbyněk GreplprodukceÚkol #4258: Wiki návod IoT6.00
agenda2019-09-07Zbyněk GreplprodukceÚkol #4257: Přínos členství v OM pro NMnM (IoT)3.00
CityVizor2019-08-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4281: Úvalyimport dat, komunikace, evidence1.00
CityVizor2019-08-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4314: Strategie CityVizoruaktualizace strategie CV, strategie CV - připomínky - zapracování2.25
CityVizor2019-08-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4210: Praha 7import dat, komunikace, evidence0.50
CityVizor2019-08-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4316: Praha 14komunikace + evidence0.50
CityVizor2019-08-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4315: Jeseníkkomunikace - dotazy k CV + evidence0.25
CityVizor2019-08-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4272: ČáslavČáslav - komunikace (tel.+ mail + evidence)0.50
CityVizor2019-08-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4197: administrativa a komunikace +hromadná (CV)školení k CV (VO + OP), shrnutí závěrů a poznámek z diskuze o CV, negunkční odkaz v demu CV - hlášení + github + komunikace, pořádek ve všech možných poznámkách k CV, organizece interní schůzky k CV + schůzky s Č.D, komunikace s Martinem K. + příprava + záznam závěrů a informací + komunikace s LN, příprava agendy na interní schůzku k CV + pozvánka, pad CV, kontrola všech poznámek k CV + jejich "učesání", porada k CV + komunikace s LN, sumarizace poznámek - zápis z porady13.00
agenda2019-08-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OMvýbor, zápis, úkoly redmine3.50
agenda2019-08-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)komunikace Riot, maily, redmine - komunikace, telefonát s LN - priority, redmine, Choceň, problém v Riot, změna serveru Thunderbird,čištění padu výboru,čištění úkolů, stanovení priorit6.00
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4281: Úvalynová data, import do CV + komunikace, úvaly problém poštou, zveřejnění dat v CV + komunikace1.00
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4229: Praha 9dohledání poslední komunikace + evidence + zaslání dema + návodu na Ginis apod.0.25
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4210: Praha 7nová data, import do CV + komunikace0.75
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4228: Praha 6dohledání poslední komunikace + evidence + zaslání dema + návodu na Ginis apod.0.25
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4278: Praha 22komunikace0.25
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4313: Praha 15dohledání poslední komunikace + zaslání dema + návodu na Ginis apod., dotaz k demu CV + evidence0.50
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4277: Praha 12dohledání poslední komunikace + evidence + zaslání dema + návodu na Ginis apod., žádost o členství + komunikace + evidence, profil v CV + komunikace s P 12, poslat info Praze 12 + poslat výzvu k úhradě čl. poplatku2.25
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4276: Praha 10dohledání poslední komunikace + evidence + zaslání dema + návodu na Ginis apod.0.25
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecováprodukceÚkol #4274: Domažliceaktuální stav + shrnutí do padu CV 6 komunikace s p. Krásnou, nový vzorek dat - uložení + doplnění tabulky CV + pad CV0.75
CityVizor2019-07-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4197: administrativa a komunikace +hromadná (CV)kontrola aktuálního stavu všech obcí v CV, komunikace s MŠ + LN - další nutné kroky pro rozhýbání situace, pad CV - aktualizace, především o věci, které by měl řešit MK (fenix - Choceň, uherský brod, VERA - Domažlice, Munis - Psáry), schůzka na CV - obsah , organizace schůzky nad CV + komunikace, maily + komunikace, schůzka CV, shrnutí závěrů ze schůzky, sbírání argumetů pro prosazování CV + organizace další schůzky CV, nabídka prodktu GINIS OpenData +komunikace + zprostředkování nabídky GORDIC členům OM9.50
agenda2019-07-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OM pozvánka, příprava, účast na jednání, redmine + interní komunikace o starších zápisech, vyčištění padu výboru o zápisy, které jsou již na git + kontrola, zda něco nechybí, problém s verzemi nextcloud, 10.00
(1-25/1705) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV