Project

General

Profile

Wiki » History » Version 4

Ladislav Nešněra, 2011-02-26 12:01

1 4 Ladislav Nešněra
!>logoLVB_250x35.png!
2 1 Ladislav Nešněra
3 4 Ladislav Nešněra
h1. Linux v Brně (LvB)
4 4 Ladislav Nešněra
5 4 Ladislav Nešněra
je neformální skupina působící v brněnském regionu se zaměřením na "Linux":http://cs.wikipedia.org/wiki/Linux a "OSS":http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source_software obecně. Více informací naleznete na "našem webu":http://www.lvb.cz/node/1. Toto místo je využíváno jako nástroj pro týmovou spolupráci a zároveň přirozená dokumentace naší činnosti.
6 4 Ladislav Nešněra
V rámci projektu jsou veškeré informace volně dostupné. Chcete-li se připojit, a tomu budeme jen rádi, stačí se zaregistrovat.
7 4 Ladislav Nešněra
8 2 Ladislav Nešněra
h2. [[srazy|pravidelné srazy LvB]]
9 1 Ladislav Nešněra
10 4 Ladislav Nešněra
se organizují jako volná setkání každý 3. pátek v měsíci. Oznámení s upřesněním místa a času naleznete na "našich sránkách":http://www.lvb.cz. Registrace je nepovinná, ale usnadní nám organizaci (rezervace míst)
11 4 Ladislav Nešněra
12 1 Ladislav Nešněra
h2. jednání rady LvB
13 1 Ladislav Nešněra
14 4 Ladislav Nešněra
* [[rada2011/1|2011/2]] - dosud nenaplánováno. Patrně koncem června
15 4 Ladislav Nešněra
* [[rada2011/1|2011/1]] - 18.2. - zápis