Project

General

Profile

Wiki » History » Version 4

« Previous - Version 4/29 (diff) - Next » - Current version
Ladislav Nešněra, 2011-02-26 12:01


!>logoLVB_250x35.png! h1. Linux v Brně (LvB) je neformální skupina působící v brněnském regionu se zaměřením na "Linux":http://cs.wikipedia.org/wiki/Linux a "OSS":http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source_software obecně. Více informací naleznete na "našem webu":http://www.lvb.cz/node/1. Toto místo je využíváno jako nástroj pro týmovou spolupráci a zároveň přirozená dokumentace naší činnosti. V rámci projektu jsou veškeré informace volně dostupné. Chcete-li se připojit, a tomu budeme jen rádi, stačí se zaregistrovat. h2. pravidelné srazy LvB se organizují jako volná setkání každý 3. pátek v měsíci. Oznámení s upřesněním místa a času naleznete na "našich sránkách":http://www.lvb.cz. Registrace je nepovinná, ale usnadní nám organizaci (rezervace míst) h2. jednání rady LvB * 2011/2 - dosud nenaplánováno. Patrně koncem června * 2011/1 - 18.2. - zápis

logoLVB_250x35.png View (4.11 KB) Ladislav Nešněra, 2011-02-26 12:01

Loga_LvB.svg View (29.6 KB) Ladislav Nešněra, 2011-06-10 15:57