Project

General

Profile

Wiki » History » Version 29

Jozef Mlích, 2016-08-24 07:16

1 29 Jozef Mlích
!https://www.openalt.org/sites/default/files/logo_web_0.png!
2 1 Ladislav Nešněra
3 29 Jozef Mlích
*  je spolek, který vznikl sloučením neformální skupiny Linux v Brně a občanského sdružení Openmobility na základě společného zájmu o <a href="http://www.openalt.cz/2013/sbornik#open-source-neni-jen-software" class="external">open source</a> ve všech jeho podobách (software, hardware, věda, vzdělávání, atd) a jeho uplatnění ve společnosti. Více informací naleznete na <a href="http://www.openalt.org/o-spolku/" class="external">našem webu</a>
4 29 Jozef Mlích
* toto místo využíváme jako nástroj pro týmovou spolupráci a zároveň přirozenou dokumentaci naší činnosti
5 29 Jozef Mlích
* v rámci projektu jsou veškeré informace volně dostupné. Směle nahlédněte
6 29 Jozef Mlích
** chcete-li se připojit, a tomu budeme jen rádi <span title=";-)" class="wiking smiley smiley-wink"></span>, stačí se [[HelpDesk:Wiki#Přístupová-práva-a-registrace|zaregistrovat]]
7 29 Jozef Mlích
** bez [[HelpDesk:Wiki|návodu]] to asi nepůjde (<a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/RTFM" class="external">RTFM</a>). Postrádáte-li v něm něco, nenechávejte si to pro sebe
8 27 Ladislav Nešněra
9 1 Ladislav Nešněra
10 1 Ladislav Nešněra
11 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[Page_index|obsah Wiki]]</h2>
12 1 Ladislav Nešněra
13 5 Ladislav Nešněra
14 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[navody|Návody]]</h2>
15 1 Ladislav Nešněra
16 1 Ladislav Nešněra
17 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[pristupy|Přístupy]]</h2>
18 1 Ladislav Nešněra
19 1 Ladislav Nešněra
20 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
21 27 Ladislav Nešněra
	<li>Přístupy, zdroje a informační kanály, které využíváme.</li>
22 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
23 1 Ladislav Nešněra
24 1 Ladislav Nešněra
25 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[srazy|pravidelné srazy LvB]]</h2>
26 1 Ladislav Nešněra
27 1 Ladislav Nešněra
28 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
29 27 Ladislav Nešněra
	<li>se organizují jako volná setkání každý 3. pátek v měsíci</li>
30 27 Ladislav Nešněra
		<li>oznámení s upřesněním místa a času naleznete na <a href="http://www.lvb.cz" class="external">našich stránkách</a></li>
31 27 Ladislav Nešněra
		<li>registrace je nepovinná, ale usnadní nám organizaci (rezervace míst). Děkujeme</li>
32 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
33 1 Ladislav Nešněra
34 1 Ladislav Nešněra
35 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[linuxalt|LinuxAlt]]</h2>
36 1 Ladislav Nešněra
37 1 Ladislav Nešněra
38 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
39 27 Ladislav Nešněra
	<li>kontakty a poznámky k pořádání LinuxAltu</li>
40 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
41 1 Ladislav Nešněra
42 27 Ladislav Nešněra
43 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[workshopy|Workshopy]]</h2>
44 27 Ladislav Nešněra
45 27 Ladislav Nešněra
46 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
47 27 Ladislav Nešněra
	<li>koncepce workshopů</li>
48 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
49 27 Ladislav Nešněra
50 27 Ladislav Nešněra
51 27 Ladislav Nešněra
	<h2>členské schůze LvB</h2>
52 27 Ladislav Nešněra
53 27 Ladislav Nešněra
54 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
55 27 Ladislav Nešněra
	<li>[[schuze2008/1|2008/1]] - témata z 16.5.</li>
56 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
57 27 Ladislav Nešněra
58 27 Ladislav Nešněra
59 27 Ladislav Nešněra
	<h2>jednání Rady LvB</h2>
60 27 Ladislav Nešněra
61 27 Ladislav Nešněra
62 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
63 27 Ladislav Nešněra
	<li>[[rada2013/1|2013/1]] - zápis z 19.4.</li>
64 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2011/2|2011/2]] - zápis z 23.6.</li>
65 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2011/1|2011/1]] - zápis z 18.2.</li>
66 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2010/1|2010/1]] - zápis z 9.10.</li>
67 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2009/1|2009/1]] - zápis z 31.3.</li>
68 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2008/1|2008/1]] - zápis z 17.9.</li>
69 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
70 27 Ladislav Nešněra
71 27 Ladislav Nešněra
72 27 Ladislav Nešněra
	<h2>projektové porady</h2>
73 27 Ladislav Nešněra
74 27 Ladislav Nešněra
75 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[jednani|významná jednání/schůzky]]</h2>
76 27 Ladislav Nešněra
77 27 Ladislav Nešněra
78 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[ruzne|Různé]]</h2>
79 27 Ladislav Nešněra
80 27 Ladislav Nešněra
81 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[konecSveta2012|Konec světa 2012]]</h2>