Project

General

Profile

Wiki » History » Version 28

Jozef Mlích, 2016-08-24 07:15

1 28 Jozef Mlích
<h1><img src="https://www.openalt.org/sites/default/files/logo_web_0.png" alt="Openalt.org" /></h1>
2 1 Ladislav Nešněra
3 1 Ladislav Nešněra
4 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
5 27 Ladislav Nešněra
	<li>je spolek, který vznikl sloučením neformální skupiny Linux v Brně a občanského sdružení Openmobility na základě společného zájmu o <a href="http://www.openalt.cz/2013/sbornik#open-source-neni-jen-software" class="external">open source</a> ve všech jeho podobách (software, hardware, věda, vzdělávání, atd) a jeho uplatnění ve společnosti. Více informací naleznete na <a href="http://www.openalt.org/o-spolku/" class="external">našem webu</a></li>
6 27 Ladislav Nešněra
		<li>toto místo využíváme jako nástroj pro týmovou spolupráci a zároveň přirozenou dokumentaci naší činnosti
7 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
8 27 Ladislav Nešněra
	<li>v rámci projektu jsou veškeré informace volně dostupné. Směle nahlédněte</li>
9 27 Ladislav Nešněra
		<li>chcete-li se připojit, a tomu budeme jen rádi <span title=";-)" class="wiking smiley smiley-wink"></span>, stačí se [[HelpDesk:Wiki#Přístupová-práva-a-registrace|zaregistrovat]]</li>
10 27 Ladislav Nešněra
		<li>bez [[HelpDesk:Wiki|návodu]] to asi nepůjde (<a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/RTFM" class="external">RTFM</a>). Postrádáte-li v něm něco, nenechávejte si to pro sebe</li>
11 27 Ladislav Nešněra
	</ul></li>
12 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
13 1 Ladislav Nešněra
14 1 Ladislav Nešněra
15 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[Page_index|obsah Wiki]]</h2>
16 1 Ladislav Nešněra
17 5 Ladislav Nešněra
18 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[navody|Návody]]</h2>
19 1 Ladislav Nešněra
20 1 Ladislav Nešněra
21 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[pristupy|Přístupy]]</h2>
22 1 Ladislav Nešněra
23 1 Ladislav Nešněra
24 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
25 27 Ladislav Nešněra
	<li>Přístupy, zdroje a informační kanály, které využíváme.</li>
26 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
27 1 Ladislav Nešněra
28 1 Ladislav Nešněra
29 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[srazy|pravidelné srazy LvB]]</h2>
30 1 Ladislav Nešněra
31 1 Ladislav Nešněra
32 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
33 27 Ladislav Nešněra
	<li>se organizují jako volná setkání každý 3. pátek v měsíci</li>
34 27 Ladislav Nešněra
		<li>oznámení s upřesněním místa a času naleznete na <a href="http://www.lvb.cz" class="external">našich stránkách</a></li>
35 27 Ladislav Nešněra
		<li>registrace je nepovinná, ale usnadní nám organizaci (rezervace míst). Děkujeme</li>
36 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
37 1 Ladislav Nešněra
38 1 Ladislav Nešněra
39 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[linuxalt|LinuxAlt]]</h2>
40 1 Ladislav Nešněra
41 1 Ladislav Nešněra
42 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
43 27 Ladislav Nešněra
	<li>kontakty a poznámky k pořádání LinuxAltu</li>
44 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
45 1 Ladislav Nešněra
46 27 Ladislav Nešněra
47 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[workshopy|Workshopy]]</h2>
48 27 Ladislav Nešněra
49 27 Ladislav Nešněra
50 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
51 27 Ladislav Nešněra
	<li>koncepce workshopů</li>
52 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
53 27 Ladislav Nešněra
54 27 Ladislav Nešněra
55 27 Ladislav Nešněra
	<h2>členské schůze LvB</h2>
56 27 Ladislav Nešněra
57 27 Ladislav Nešněra
58 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
59 27 Ladislav Nešněra
	<li>[[schuze2008/1|2008/1]] - témata z 16.5.</li>
60 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
61 27 Ladislav Nešněra
62 27 Ladislav Nešněra
63 27 Ladislav Nešněra
	<h2>jednání Rady LvB</h2>
64 27 Ladislav Nešněra
65 27 Ladislav Nešněra
66 27 Ladislav Nešněra
	<ul>
67 27 Ladislav Nešněra
	<li>[[rada2013/1|2013/1]] - zápis z 19.4.</li>
68 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2011/2|2011/2]] - zápis z 23.6.</li>
69 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2011/1|2011/1]] - zápis z 18.2.</li>
70 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2010/1|2010/1]] - zápis z 9.10.</li>
71 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2009/1|2009/1]] - zápis z 31.3.</li>
72 27 Ladislav Nešněra
		<li>[[rada2008/1|2008/1]] - zápis z 17.9.</li>
73 27 Ladislav Nešněra
	</ul>
74 27 Ladislav Nešněra
75 27 Ladislav Nešněra
76 27 Ladislav Nešněra
	<h2>projektové porady</h2>
77 27 Ladislav Nešněra
78 27 Ladislav Nešněra
79 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[jednani|významná jednání/schůzky]]</h2>
80 27 Ladislav Nešněra
81 27 Ladislav Nešněra
82 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[ruzne|Různé]]</h2>
83 27 Ladislav Nešněra
84 27 Ladislav Nešněra
85 27 Ladislav Nešněra
	<h2>[[konecSveta2012|Konec světa 2012]]</h2>