Project

General

Profile

Rada 2011/1 (18.2.) - zápis

 • rozpracováno do dílčích úkolů v Redmine. Souhrnný přehled v #315

účastníci

 • Jiří Beránek (Bery)
 • Lukas Grygera (Gedík) - omluven
 • Ladislav Nešněra (Laďa)
 • Jaroslav Řezník (Rezza)
 • Martin Sivák (MarSik)
 • Tomáš Bžatek - host

projednané body

 • termín LinuxAltu 2011 byl stanoven na první víkend v listopadu tj. 5.-6.11. ⇒ #314
 • odhlasovány byly následující změny v Radě LvB:
  • předseda - Laďa
  • místopředseda - MarSik
  • pokladník (a doživotní čestný předseda) - Bery
 • odpovědnost za jednotlivé oblasti činnosti LvB byla stanovena takto:
  • Laďa - starost o současné i potenciální příznivce LvB, komunikace LvB - Liberix, správa Redmine
  • MarSik - LinuxAlt
  • Bery - pokladna, videa
  • Rezza - workshopy a jiné přednáškové akce drobnějšího charakteru
  • Gedík - weby
 • jako důsledek těchto změn proběhne předání agendy a informací Bery > MarSik, Bery > Laďa ⇒ #316
 • Bery předá výsledovku LinuxAltu 2010 MarSikovi ⇒ #317
 • Rada se bude nadále scházet pravidelně 2x do roka zima/léto a operativně (nezapočítávají se projektové porady)
 • pro týmovou spolupráci bude používán nástroj Redmine - konkrétně jeho implementace na. V této souvislosti je třeba:
  • ověřit možnost fungování fóra jako mailové konference ⇒ #318
  • nachystat oznámení pro LvB a připravit projekty na ostrý provoz ⇒ #285
 • stav pokladny k 18. únoru je 4328Kč, stav účtu je 26 274,38Kč průběžně k dispozici
  • je potřeba ověřit stav evidence darů ⇒ #60
 • pilotní sraz LvB s blokem krátkých přednášek je plánován na 15.dubna ⇒ #181
 • bylo domluveno provedení průzkumu, který den v týdnu vyhovuje nejvíce lidem pro konání pravidelných měsíčních srazů LvB. V současné době jsou stanoveny na 3. pátek v měsíci ⇒ #290
 • vypracování návrhu změn stanov LvB nebylo z časových důvodů probíráno. Bude řešeno úkolem ⇒ #75
 • Bery s Laďou provedou inventarizaci úkolů vzniklých jako testovací na základě předchozích Rad LvB ⇒ #289
 • Tomáš Bžatek - poukázal na problém s potvrzováním registrace na sraz LvB - zatím nepřiřazeno, prozkoumat možnosti by měl Gedík
 • zhotovením zápisu byl pověřen Bery, finalizací Laďa ⇒ #288
 • Bery informoval o záměru účastnit se InstallFestu - 5.-6.3. Hledá další zájemce. V úvahu přichází i proplacení nákladů
 • Rezza informval, že se konference OpenMobility bude konat 18. června 2011 v Brně