Project

General

Profile

Rada 2010/1 (9.10.) - zápis

V červnu proběhla volba nové rady skupny. Po prázdninovém odpočinku se nová rada sešla k jednání. Zde je zápis z porady.

Členové rady na další funkční období:
Jiří Beránek
Martin Sivák
Lukáš Grygera
Ladislav Nešněra
Jaroslav Řezník

Předsedou byl zvolen
Jiří Beránek

Mistopředseda
Martin Sivák

Na zahájení porady byli vyzváni účastníci k představení vlastních činností a projektů.

Jaroslav Řezník představil nově vznikající skupinu Openmobility.cz, která stejně jako my bude začleněna do struktury společnosti Liberix o.p.s.. Zároveň se vznikem této skupiny byly přezkoumány stanovy, kde byly shledány nedostatky. Stanovy tedy budou muset projít důkladnou revizí.
Dalším vyvstalým problémem je označování LvB jako sdružení, což je termín zavádějící oproti zákonu. Bylo odsouhlaseno užívání termínu "skupina", tedy celým označením Liberix o.p.s. skupina Linux v Brně.

Jiří Beránek uvedl projekt workshopů, přesněji komunitních setkání s debatou na určité téma. Tyto workshopy budou nekomerčního charakteru, maximálně s dobrovolným vstupným na pokrytí nejnutnějších nákladů. Tyto workshopy by měly otevřít cestu ke spuštění školících akcí, které by byly již komerčního charakteru, tedy placené. V debatě byly navrhnuty k využití prostory MU v Brně ve spolupráci s RedHat Czech. Další prostory jsou domlouvány na STI VUT. Uvítáme i návrhy ostatních.

Dále byla probrána problematika spolupráce a předávání informací mezi skupinou a Liberixem a možnosti nástrojů pro spolupráci, např. Google... který již Liberix využívá.

Členové byli vyzváni k hledání nových členů. Nejen pro zvýšení příspěvků, ale také pro hledání aktivních lidí, kteří by se zapojili do projektů. Navazuje na to i hledání možností barterových výhod pro naše členy (např. slevy za služby).

Dále byl na pořadu blížící se LinuxAlt.

  • vzhledem v velkému množství témat padl dotaz na otevření třetí přednáškové místnosti. V tom případě je potřeba vyřešit zázemí pro přednášející a pořadatele.
  • využití finančních prostředků partnerů: buttonky, trika, propisky...
  • grafická úprava letáku, tisk a distribuce
  • natočení spotu a rozhovoru s přednášejícími