Project

General

Profile

Významná jednání/schůzky

stručné, většinou heslovité zápisy s případným rozpracováním do úkolů