Project

General

Profile

20110511 Vlastimil Ott

 1. vedení financí a smluvní vazby LvB - Liberix (#654)
 2. LinxuAlt – dokončení 2010 a výhledy na 2011
 3. způsoby vzájemného informování o dění a možnosti propagace
 4. webové stránky
 5. Redmine
 6. Facebook, Twitter (pro body 3-6 #655)
 7. Liberix hledá lektory pro Linux/OSS kurzy – Brno a okolí (co to je za projekt?)
 8. vyhledávání cílových osob pro čtvrtletník Open Source & praxe
 9. logo LvB (#72)
 10. činnost a výhledy LvB (#656)
 11. konference OpenMobility