Project

General

Profile

OpenAlt

oraganizační know-how a ad hoc dokumenty

Informace pro přednášející

Kapacita učeben FIT (plánek areálu)

 • A112: 64
 • A113: 64
 • D0206: 154
 • D0207: 90
 • D105: 300
 • E104: 72
 • E105: 72
 • E112: 156
 • celkem: 972

Jako technické zázemí využíváme seminární místnost A218. Sousedící kuchyňku využít nelze, neb tam mají potraviny zaměstnanci.

vybavení

 • 6x stůl 120x70
 • 4x stůl 120x80
 • 6x lavice 120x60
 • 4x nástěnky A1 (zaklapávací)
 • 10x prodlužovačky, délku nevím
 • 6x sloupky na zamezení vstupu (=3 místa)
 • 380V rozvod - budova C

Kompetentní osoby

 • areál | Mieczyslaw SZYDLO | +420 541 141 130 | szydlo@fit.vutbr.cz
 • audio - video | Jana SKOKANOVÁ | +420 726 811 229 | skokana@fit.vutbr.cz
 • právnička | Markéta KOZÁKOVÁ | +420 541 141 203 | kozakova@fit.vutbr.cz
 • WiFi a rozvody | Kašpárek | 2120
  • vedoucí | Petr Lampa | 1200
  • zajištoval Bohumil Michal | 1199
 •  

Stravování

obědy

 • od 11:30 do 14:00 (šlo by i 11:00. Dáno dojíždějícím personálem a dopravním spojením zpět)
 • 80 porcí pro přednášející, vystupující, vyžádané stánkaře a ideálně i partnery
 • 120 pro účastníky | 80 Kč hlavní jídlo | 10 Kč polévka | voda volně, šťávy ?? Kč
 • 6 000 Kč personální náklady
 • cca měsíc před akcí domluvit s vedením Kolejí a menz | Adolf RŮŽIČKA | ruzicka@skm.vutbr.cz | +420 602 195 977
 • menza FIT VUT - Božetěchova, kuchyně | +420 541 141 012

párty (Ventana Café)

Ad hoc