Project

General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 1596.15 hours

Project Date User Activity Issue Comment Hours
agenda2019-09-07Zbyněk GreplprodukceÚkol #4308: Definice funkcí aplikace hlášení závad2.50
agenda2019-09-07Zbyněk GreplrežieÚkol #4270: Otevřená aplikace - e-mail, kalendář....0.30
agenda2019-09-07Zbyněk GreplprodukceÚkol #4257: Přínos členství v OM pro NMnM (IoT)3.00
agenda2019-08-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OMvýbor, zápis, úkoly redmine3.50
agenda2019-08-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)komunikace Riot, maily, redmine - komunikace, telefonát s LN - priority, redmine, Choceň, problém v Riot, změna serveru Thunderbird,čištění padu výboru,čištění úkolů, stanovení priorit6.00
agenda2019-07-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OM pozvánka, příprava, účast na jednání, redmine + interní komunikace o starších zápisech, vyčištění padu výboru o zápisy, které jsou již na git + kontrola, zda něco nechybí, problém s verzemi nextcloud, 10.00
agenda2019-07-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4285: Členská schůze 2019vyčištění již nepotřebných věcí k tomuto ročníku cl. Schůze - pořádek, prezenčka - kontrola oprávnění hlasování + doplnění odkazů na tato pověření, dokončení zápisu z čl. schůze + přehledu hlasování, doplnění pověření p. Kotas - Brno, poděkování P1, komunikace s LN + s Prahou 16.00
agenda2019-07-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)maily, oprášení si postupu ukládání dokumentů na Git + nastřel metodiky pro ukládání na Git,aktualizace povečených osob - web - uprava zdrojovývých dat + ověření Prahy Ďáblice, čištění úkolů, určení priorit, plán, Holcová - vratka + hledání jiného řešení + komunikace s účetním + s LN + s p. Holcovou, problém s Gitem, čištění pošty + stanovení priorit, podklad pro fakturaci + navedení nových úkolů do redmine + vykázání odpracovaných hodin v měsíci duben až červen, datovka, Choceň - komunikace - proč nevyužívají CESNET?, riot, členská sch., GIT - zápisy 2018, ,soubory k uložení na GIT, pozvánka na jednání krajského expertního týmu IT - CV - komunikace13.25
agenda2019-06-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OMpříprava, účast a zápis z výborů3.50
agenda2019-06-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4285: Členská schůze 2019komunikace s Prahou 1, organizace, zajištění občerstvení, obědů a afterparty, pozvánka, ověření aktuálních zástupců obcí, interní komunikace, komunikace s obcemi, prezenční listina, doplnění Výroční zprávy, účast na členské schůzi30.00
agenda2019-06-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)komunikace, maily, drobná admin., tisková zpráva,problém s poštou12.25
agenda2019-05-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OMkonání výborů + příprava + zápisy + závěry a úkoly3.25
agenda2019-05-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4285: Členská schůze 2019doladění výzvy členům a dalších kroků, výzva - připomínky od LN + sloučení tabulek, kontrola údajů v tabulce členů, odeslání4.50
agenda2019-05-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)komunikace + drobná admin.8.75
agenda2019-04-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OMzápisy z výborů, účast na výborech, navedení úkolů z výboru do redmine, přepis zápisů 2019 do tabulkového formátu12.75
agenda2019-04-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4285: Členská schůze 2019interní komunikace + výzva členům, podklad pro zprávu o činnosti OM (zápisy 2018)5.00
agenda2019-04-30Pavla KadlecovárežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)krátké maily, komunikace (riot, telefon apod.), čištění pošty, stanoven priorit práce, apod., testování práce s nextcloudem, úprava vzoru instrukce k platbě členského příspěvku, zvážení možnosti sloučení 3 klíčových tabulek, vykazování práce - redmine a další drobné úkoly13.50
agenda2019-03-31Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)analýzy ICT nákladů ve VS0.25
agenda2019-03-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4193: Otevřená veřejná správatisková zpráva + komunikace s UPA, závěry, podklady k fakturaci poskytnutých služeb - obědy,občerstvení, univerzita, závěry, metodika pro tento typ akce, faktury za prostory, obědy a občerstvení, ověření správnosti,zaslání podkladů, komunikace…získání všech prezentací4.50
agenda2019-03-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4078: jednání výboru OMnová struktura zápisu výboru - tabulka, příprava výboru + účast na výboru (11.3. a 25.3.), příprava zápisu výboru - nová tabulka - nový systém zápisů, pad výboru - procházení si starších zápisů a kontrola toho, co zapadlo, jitsi s LN - nová struktura zápisů - jak ideálně by to mělo vypadat,zpracování závěrů z výboru + doupravení zápisu, zpracování zápisu - novým způsobem - do tabulky, navedení nových úkolu do redmine - z výboru konaného dne 11.3., 7.25
agenda2019-03-31Pavla KadlecovárežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)vyřizování a čištění pošty, maily + komunikace, problém s datovkou, Brochure - cena jazykové korektury, Brochure - příprava Dohody o provedení práce pro p. Holcovou, redmine - nastevení pevné struktury, orientace a sblížení se, přehled obcí s rozjednaným členstvím v OM , pravidla fakturace - přijaté faktury na GIT, zpracování výkazů práce + redmine , seznámení se s novou strukturou vykazování pro rok 2019 + metodika zápisů, zpracování výkazů práce do souladu s novou metodikou+ redmine (leden, únor, březen) + ladění metodiky, 20.50
agenda2019-03-30Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)Pavla – zpětná vazba, Oživení + OICT, likvidace starší pošty, výzva OP Zaměstnanost, spolupráce Liberix, podpora open data a API předpisem, open GIS2.25
agenda2019-03-29Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)výkazy + dohledávání per rollam4.75
agenda2019-03-28Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)ext. spolupráce – David H., Michal K, e-maily; AG: výkazy3.75
agenda2019-03-27Ladislav NešněrarežieÚkol #4086: administrativa a komunikace (agenda)komunikace – úhrady; RM výkazy4.00
(1-25/842) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV