Project

General

Profile

Obecný požadavek #899

Zpracovat článek #674: LinuxAlt 2011

Obecný požadavek #881: web LA 2011

nastavit okraje webovek

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Assignee:
Category:
-
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2011-07-24
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:

Description

týká se obou webů a nesouvisí s novým designem LA


Related issues

Related to OpenAlt z.s. - Obecný požadavek #872: souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011 Uzavřeno 2011-07-10 2013-11-17

History

#3 Updated by Lukas Grygera over 8 years ago

  • Status changed from Provedeno to Uzavřeno

#2 Updated by Lukas Grygera over 8 years ago

  • Status changed from Nový to Provedeno

#1 Updated by Lukas Grygera over 8 years ago

  • % Done changed from 0 to 100
  • 1 set to 0

pravy blok byl posunut o 20px

Also available in: Atom PDF