Project

General

Profile

Obecný požadavek #896

Obecný požadavek #872: souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011

sestavení záměrů LvB

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Nelze vyřešit
Priority:
Normální
Category:
rada LvB
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2013-11-17
% Done:

0%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:
No

History

#2 Updated by Ladislav Nešněra over 5 years ago

  • Status changed from Nový to Nelze vyřešit

řeší s v rámci OpenAltu

#1 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

  • Due date changed from 2011-07-24 to 2013-11-17
  • Vhodné pro dobrovolníka set to No

Also available in: Atom PDF