Project

General

Profile

Obecný požadavek #894

Obecný požadavek #872: souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011

připravit text letáčku LvB a nechat vydat

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Nelze vyřešit
Priority:
Normální
Category:
rada LvB
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2012-01-24
% Done:

10%

Vhodné pro dobrovolníka:
Yes

Description

- grafika a nejspíš i tisk přes Liberix


Related issues

Duplicated by OpenAlt z.s. - Návrh k diskuzi #657: propagační leták LvB Uzavřeno 2011-05-23 2011-06-30

History

#4 Updated by Ladislav Nešněra over 5 years ago

  • Status changed from V řešení to Nelze vyřešit

řeší se v rámci OpenAltu.

#3 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

  • Vhodné pro dobrovolníka set to Yes

#2 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

  • Garant set to Ladislav Nešněra
  • 3 set to 1

#1 Updated by Ladislav Nešněra about 8 years ago

  • Due date changed from 2011-08-15 to 2012-01-24
  • Status changed from Nový to V řešení
  • % Done changed from 0 to 10
  • 1 set to 0

Also available in: Atom PDF