Project

General

Profile

Obecný požadavek #893

Obecný požadavek #872: souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011

vypracovávat roční souhrny o činnosti LvB

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
rada LvB
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2012-01-15
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:

History

#2 Updated by Ladislav Nešněra almost 8 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřeno
  • % Done changed from 0 to 100

neb "zpracuje ředitel organizace a předseda správní rady" předány podklady Vlastíkovih

#1 Updated by Ladislav Nešněra over 8 years ago

  • Due date changed from 2011-07-31 to 2012-01-15
  • 1 set to 0

Also available in: Atom PDF