Project

General

Profile

Obecný požadavek #892

Zpracovat článek #674: LinuxAlt 2011

Obecný požadavek #752: zapracovat podněty z anket LA 2010

vytvořit Wiki shromažďující podněty na vylepšení

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2011-07-17
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:

Related issues

Related to OpenAlt z.s. - Obecný požadavek #872: souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011 Uzavřeno 2011-07-10 2013-11-17

History

#1 Updated by Ladislav Nešněra over 8 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřeno
  • % Done changed from 0 to 100

zde je příslušná wiki stránka. Původně vznikla jako podklad pro jednání Rady v 23.6.2011. Přidal jsem tam nějaké instrukce pro psaní.

Also available in: Atom PDF