Project

General

Profile

Obecný požadavek #889

Zpracovat článek #674: LinuxAlt 2011

Obecný požadavek #888: související s FIT

pokusit se zajistit větší prostory (D-čka)

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Urgentní
Assignee:
Category:
-
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2011-07-31
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:

Related issues

Related to OpenAlt z.s. - Obecný požadavek #872: souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011 Uzavřeno 2011-07-10 2013-11-17

History

#3 Updated by Ladislav Nešněra over 8 years ago

  • Status changed from Provedeno to Uzavřeno
  • % Done changed from 50 to 100

Doufám, že váš dobrý skutek bude auditoriem po zásluze potrestán.

#2 Updated by Martin Sivák over 8 years ago

  • Status changed from Nový to Provedeno
  • 1 set to 0

#1 Updated by Jaroslav Reznik over 8 years ago

  • Assignee changed from Jaroslav Reznik to Martin Sivák
  • % Done changed from 0 to 50

Prostory domluveny, dal predavam Marsikovi.

Also available in: Atom PDF