Project

General

Profile

Obecný požadavek #887

Obecný požadavek #872: souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011

pomoc se získáním followerů na soc. sítích

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2011-08-31
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:

History

#4 Updated by Ladislav Nešněra over 8 years ago

  • Status changed from Čeká se to Uzavřeno
  • % Done changed from 0 to 100
  • 1 set to 0

probíhá přirozeným během věcí

#3 Updated by Ladislav Nešněra over 8 years ago

zatím nic. Musíme prvně umravnit ty naše účty, aby to mělo nějaký význam.

#2 Updated by Anonymous over 8 years ago

  • Status changed from Nový to Čeká se
  • Assignee changed from Anonymous to Ladislav Nešněra

A co mám udělat?

#1 Updated by Ladislav Nešněra over 8 years ago

  • Parent task set to #872

Also available in: Atom PDF