Project

General

Profile

Obecný požadavek #884

Zpracovat článek #674: LinuxAlt 2011

Obecný požadavek #881: web LA 2011

komentáře (FAQ?) k problémovým bodům

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2011-09-30
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:

Description

např. nepodaří-li se zajistit internet, tak proč


Subtasks

Obecný požadavek #891: proč neděláme after partyUzavřenoLadislav Nešněra


Related issues

Related to OpenAlt z.s. - Obecný požadavek #872: souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011 Uzavřeno 2011-07-10 2013-11-17

History

#1 Updated by Jiří Beránek over 8 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřeno
  • 1 set to 0

FAQ založeno, pokud máte návrhy na další body, tak to pošlete přímo mně...

Also available in: Atom PDF