Project

General

Profile

Obecný požadavek #872

souhrn úkolů z jednání Rady 23. června 2011

Added by Ladislav Nešněra over 8 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Vysoká
Category:
rada LvB
Target version:
-
Start date:
2011-07-10
Due date:
2013-11-17
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:
No

Description

zastřešující tiket dílčích úkolů plynoucích z Rady 23. června 2011


Subtasks

Obecný požadavek #887: pomoc se získáním followerů na soc. sítíchUzavřenoLadislav Nešněra

Obecný požadavek #886: naučit se používat a zdokumentovat sociální sítěUzavřenoLadislav Nešněra

Obecný požadavek #893: vypracovávat roční souhrny o činnosti LvBUzavřenoLadislav Nešněra

Obecný požadavek #894: připravit text letáčku LvB a nechat vydatNelze vyřešitLadislav Nešněra

Obecný požadavek #895: rozeslat dárcovskou výzvu příznivcům LvBUzavřenoLadislav Nešněra

Obecný požadavek #896: sestavení záměrů LvBNelze vyřešitLadislav Nešněra

Obecný požadavek #900: ověřit, zda nebyly rozšířeny možnosti Redmine fóra a mail-konferenciUzavřenoLadislav Nešněra

Obecný požadavek #901: vypracovat wiki s uvedením informačních kanálů a příslušných oprávněných osobUzavřenoJiří Beránek


Related issues

Related to OpenAlt - Obecný požadavek #873: na web doplnit odkazy na odborněji zaměřené akce Nelze vyřešit 2011-07-10 2011-11-03
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #679: Výběr přednášek a sestavení programu Uzavřeno 2011-09-05 2011-10-09
Related to OpenAlt z.s. - Obecný požadavek #784: doplnit weby o odkazy na FB a Twitter Uzavřeno 2011-06-23 2012-01-31
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #897: na základě registrací rozeslat info o DVD 2010 Nelze vyřešit 2011-07-10 2011-07-17
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #874: vyžádat od účetního výsledovku za LA 2010 Uzavřeno 2011-07-10 2011-08-14
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #875: Domluvit partnery a zajistit plnění vzniklých závazků Uzavřeno 2011-07-10 2011-11-04
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #876: předat Vlastíkovi informace o již existujících partnerech a závazcích Uzavřeno 2011-07-10 2011-07-31
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #877: vypracovat statistiku návštěvnosti včetně anglické verze Nelze vyřešit 2011-07-10 2011-07-31
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #878: zajistit remitendy časopisů Uzavřeno 2011-07-10 2011-10-21
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #879: zajistit drobné propagační materiály Uzavřeno 2011-07-10 2011-11-04
Related to OpenAlt - Zpracovat článek #677: Propagace a komunikace s médii Uzavřeno 2011-10-10 2012-03-29
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #880: vypracování a zveřejnění rešerše + spolupráci při vypracování závěrečné zprávy Uzavřeno 2011-11-05 2011-11-16
Related to OpenAlt - Zpracovat článek #416: En verze titulní stránky LinuxAltu Nelze vyřešit 2011-10-10 2012-03-29
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #882: nechat vypracovat nový grafický návrh webu Uzavřeno 2011-07-10 2011-08-13
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #883: převedení nové grafiky do šablony Drupalu Uzavřeno 2011-07-10 2011-10-16
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #884: komentáře (FAQ?) k problémovým bodům Uzavřeno 2011-07-10 2011-09-30
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #885: hledáme někoho (firma/škola) na komplexní dodávku videodokumentace Uzavřeno 2011-07-10 2011-09-01
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #889: pokusit se zajistit větší prostory (D-čka) Uzavřeno 2011-07-10 2011-07-31
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #890: vyjednat připojení k Internetu pro účastníky Uzavřeno 2011-07-10 2011-09-30
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #891: proč neděláme after party Uzavřeno 2011-07-10 2011-09-30
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #892: vytvořit Wiki shromažďující podněty na vylepšení Uzavřeno 2011-07-10 2011-07-17
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #824: oslovit lektory + organizátory, zda chtějí DVD Nelze vyřešit 2011-06-22 2011-07-17
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #898: doplnit weby o odkaz na objednávkový formulář Uzavřeno 2011-07-10 2011-07-17
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #899: nastavit okraje webovek Uzavřeno 2011-07-10 2011-07-24
Related to OpenAlt z.s. - Obecný požadavek #699: zvážit OpenID na www.lvb.cz Uzavřeno 2011-05-26 2011-06-09
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1704: En verze titulní stránky LinuxAltu Uzavřeno 2012-10-22
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1703: Propagace a komunikace s médii Uzavřeno 2012-10-22
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1744: Domluvit partnery a zajistit plnění vzniklých závazků Uzavřeno 2011-07-10 2012-10-22
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1779: vypracovat statistiku návštěvnosti včetně anglické verze Uzavřeno 2011-07-10 2012-11-26
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1746: zajistit remitendy časopisů Uzavřeno 2011-07-10 2012-10-22
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1747: zajistit drobné propagační materiály Uzavřeno 2011-07-10 2012-10-22
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1802: vypracování a zveřejnění rešerše + spolupráci při vypracování závěrečné zprávy Uzavřeno 2013-09-27
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1752: komentáře (FAQ?) k problémovým bodům Uzavřeno 2012-10-22
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1741: hledáme někoho (firma/škola) na komplexní dodávku videodokumentace Uzavřeno 2011-07-10 2012-10-22
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1758: vyjednat připojení k Internetu pro účastníky Uzavřeno 2011-07-10 2012-10-22
Related to OpenAlt - Obecný požadavek #1731: vytvořit Wiki shromažďující podněty na vylepšení Uzavřeno 2011-07-10 2012-10-22

History

#1 Updated by Ladislav Nešněra almost 6 years ago

  • Status changed from V řešení to Uzavřeno
  • Vhodné pro dobrovolníka set to No

Also available in: Atom PDF