Project

General

Profile

Obecný požadavek #75

Obecný požadavek #63: kontrola plnění usnesení Rady 9. října 2010

revize stanov

Added by Ladislav Nešněra about 9 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Nelze vyřešit
Priority:
Vysoká
Assignee:
-
Category:
rada LvB
Target version:
-
Start date:
2011-02-28
Due date:
2011-02-28
% Done:

0%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:
No

Description

"Jaroslav Řezník představil nově vznikající skupinu Openmobility.cz, která stejně jako my bude začleněna do struktury společnosti Liberix o.p.s.. Zároveň se vznikem této skupiny byly přezkoumány stanovy, kde byly shledány nedostatky. Stanovy tedy budou muset projít důkladnou revizí."


Related issues

Related to OpenAlt z.s. - Obecný požadavek #315: kontrola plnění usnesení Rady 18. února 2011 Uzavřeno 2011-02-25

History

#2 Updated by Jiří Beránek over 6 years ago

  • Status changed from Nový to Nelze vyřešit
  • Vhodné pro dobrovolníka set to No

Jestli to někdy uděláme, tak je celý přepíšeme... Nepotřebné

#1 Updated by Jiří Beránek almost 9 years ago

  • Due date changed from 2011-02-28 to 2011-12-31
  • Assignee deleted (Martin Sivák)

Datum nastavuju do konce roku, toto bude na dlouho...

Also available in: Atom PDF