Project

General

Profile

Obecný požadavek #725

Obecný požadavek #313: LinuxAlt - doplnit chybějící videa 2010

rozeslání DVD 2010

Added by Ladislav Nešněra almost 9 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Urgentní
Category:
-
Target version:
Start date:
2011-03-25
Due date:
2011-07-17
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:

Description

  • rozeslat dotaz lektorům a organizátorům, zda DVD chtějí a jak si jej přejí doručit
  • expedovat a to včetně knihoven viz. seznam

Subtasks

Obecný požadavek #730: nabídková povinnost - obeslat e-mailyUzavřenoLadislav Nešněra

Obecný požadavek #824: oslovit lektory + organizátory, zda chtějí DVDNelze vyřešitJiří Beránek

Zpracovat článek #440: Zaslat DVD knihovnámUzavřenoLadislav Nešněra

Obecný požadavek #897: na základě registrací rozeslat info o DVD 2010Nelze vyřešitLukas Grygera

Obecný požadavek #898: doplnit weby o odkaz na objednávkový formulářUzavřenoJiří Beránek

History

#4 Updated by Ladislav Nešněra about 8 years ago

  • Status changed from V řešení to Uzavřeno
  • 1 set to 0

#3 Updated by Ladislav Nešněra almost 9 years ago

  • Status changed from Nový to V řešení

Bery, vezmi zítra alespoň 4 kousky - mám cestu na poštu, tak bych vyřídil povinné výtisky.

#2 Updated by Jiří Beránek almost 9 years ago

  • Parent task set to #313

#1 Updated by Ladislav Nešněra almost 9 years ago

  • Target version set to LinuxAlt 2010

Also available in: Atom PDF