Project

General

Profile

Úkol #4258

Wiki návod IoT

Added by Pavla Kadlecová almost 1 year ago. Updated 2 months ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Assignee:
Start date:
2019-04-05
Due date:
2019-04-15
% Done:

100%

Spent time:

gw_loratech_01.png View (18.2 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_loratech_02.png View (48.9 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_loratech_04.png View (57 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_loratech_03.png View (66.9 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_loratech_05.png View (68.6 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_loratech_06.png View (109 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_ttn_08.png View (42 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_ttn_07.png View (895 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_ttn_10.png View (67.5 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

gw_ttn_09.png View (895 KB) Zbyněk Grepl, 2019-09-07 14:08

1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129

History

#5 Updated by Zbyněk Grepl 2 months ago

  • Status changed from V řešení to Uzavřeno

Chybějící obrázky odeslány 23.1.

#4 Updated by Ladislav Nešněra 3 months ago

  • Status changed from Uzavřeno to V řešení

"Slavnostně" jsem se dostal k přepisu. Chybí obrázky gw_ttn_11.png až gw_ttn_15.png. Máš?

#3 Updated by Zbyněk Grepl 7 months ago

  • Status changed from Provedeno to Uzavřeno
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Zbyněk Grepl 7 months ago

Kompletní postup zde
https://wiki.dragino.com/index.php?title=Connect_to_TTN

NMnM
Postup připojení brány LoraTech k síti TTN

Obrázek:
gw_loratech_01.png
Popis:
Bránu připojíme k LAN síti s DHCP serverem. Je nastavena tak, aby si sama "slízla" IP adresu. Následně se k bráně přihlásíme přes URL adresu, která se rovná přidělené adrese z DHCP.
Uvítací obrazovka je mile strohá che zadat jen potřebné údaje které obdržíte v návodu a následně si je samozřejmně můžete změnit. Vřele doporučuji neponechávat výchozí nastavení.

Obrázek:
gw_loratech_02.png
Popis:
Po přihlášení je k dispozici vlevé části ovládací nabídka. Prvně si nastavíme IP adresu případně ponecháme z DHCP. Brána která obsahuje LTE síť po vložení SIM karty detekuje status sítě v části Network 4G. Osazení GSM má výhodu když vám vypadne primární konektivita. Brána je připojena do LAM sítě datovým kabelem neobsahuje WiFi.

Obrázek:
gw_loratech_03.png
Popis:
Konfigurace přístupu k LoraWAN je jednoduchá EUI je vyplněno od výrobce a budete jej potřebovat při registraci brány do TTN sítě. Jméno volíte pro sebe, abyste se vyznali kde co máte. Email je volitelná položka a slouží pro komunikace s helpdeskem, v případě, že využijete služeb doavatele brány. GPS souřadnice  se zadávají pro lokalizaci která je odesílána v ramci monitoringu. Nejdůležitejší položkou jsou Servery a jejich porty na které bude brána předávat data k dalšímu zpracování. Na tomto obrázku je vidět, že předáváme data do sítě TTN a na servery Cesnetu. K dispozici máte ještě další dvě možnosti, což je pro běžný provoz dostatečné. Data si předáváme na dva servery a to z důvodu vyšší dostupnosti. A Cessnetí KoIoT má dobře zpracované vnitřní prostředí se kterým lze ihned pracovat a vizualizovat části dat. V případě, že provozujete uzavřenou síŤ IoT lze si porty libovolně nastavit po kterých bude komunikace probíhat dle vašich potřeb.

Obrázek:
gw_loratech_04.png
Popis:
V položce Systém najdete běžné úlohy, které patří snad ke všem zařízením v síti Internet tak i v síti Internetu věcí. Ale velmi zajímavou položkou je Monitoring zde si můžete nechat monitoring od dodavatele nebo si i nasměrovat na vlastní platformu, kde budete své brány střežit. Dostanete přehled o teplotě, vlhkosti, zatížení procesorů a jestli je brána zapnutá a jak dlouho.

Obrázek:
gw_loratech_05.png
Popis:
Každá změna nastavení se musí potvrdit v horní části obrazovky a následně se brána restartuje, čímž dojde k zapsání nových hodnot do běžící instance.

Obrázek:
gw_loratech_06.png
Popis:
Statusová stránka vás ihned informuje o všech potřebných informacích včetně verze firmware.

Obrázek:
gw_ttn_07.png
Popis:
Dále je pro registraci brány do sítě TTN nutno mít vlastní účet. Přihásit se na stránce https://www.thethingsnetwork.org/ vpravém horním rohu.

Obrázek:
gw_ttn_08.png
Popis:
Zadáme přihlašovací údaje a přihlásíme se k síti TTN. Pro zapomětlivce jsou zde možnosti jak se dostat k zapomenutému heslu apod.

Obrázek:
gw_ttn_09.png
Popis:
Opět v právé části rozbalíme nabídku a přesuneme se na konzoli TTN, která obsahuje Aplikace a zařízení a brány.

Obrázek:
gw_ttn_10.png
Popis:
Přistupte na dlaždici brány, která vás přepne do seke editace a správy vašich bran.

Obrázek:
gw_ttn_11.png
Popis:
V označené části vyberte registrovat bránu.

Obrázek:
gw_ttn_12.png
Popis:
Pro registraci nové brány je nutné znát EUI - což je první položka. Jak bylo popsáno u obrázku gw_loratech_03.png Dále budete muset vyplnit na jaké frekvenci bude brána vysílat, je to jednoduch pro ČR zkuste vybrat Evropu. Další položka je router. Je to soubor serverů za kterými se skrývá TTN a jak jsme nastavovali na bráně v obrázku gw_loratech_03.png položku servery tak je to přesně ta spojovací část. Kam brána posílá a TTN bude pod EUI naslouchat a čekat na data.

Obrázek:
gw_ttn_13.png
Popis:
Po vyplnění potřebných položek můžete přejít k registraci. Případně doplnit GPS a nadmořskou výšku. Pozámka souží k lidsky čitelnému označení brány abyste věděli která je která.

Obrázek:
gw_ttn_14.png
Popis:
Následně můžete informace libovolně doplňovat, upravovat, kromě těch, které jsou pevně zapsány jako je EUI brány. V této části si všimněte, že bránu lze i smazat a znovu zaregistrovat. Zde si nastavíte zda brána bude veřejná tzn. že bude vidět a bude poskytovat o sobě informace třeba do ttnmapperu.

Obrázek:
gw_ttn_15.png
Popis:
Na tomto obrázku je vidět provoz na bráně, kterou jsme registrovali. A v položce Payload jsou ukryta přenášená data, která jsou šifrována a to zajišťuje bezpečnou komunikaci od čidla/zařízení až do vašich aplikací.
 

#1 Updated by Ladislav Nešněra 12 months ago

  • Due date changed from 2019-04-30 to 2019-04-15

(už to dlouho odkládáme, tak jsem posunul termín + ověříme, zda "prudí" dle předpokladů. Snad to nezkazí Velikonoce ;))

Also available in: Atom PDF