Project

General

Profile

Obecný požadavek #314

Zpracovat článek #674: LinuxAlt 2011

Zamluvit termín na FITu

Added by Ladislav Nešněra about 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Assignee:
Category:
-
Target version:
Start date:
2011-02-24
Due date:
2011-03-07
% Done:

100%

Garant:
Vhodné pro dobrovolníka:

Related issues

Related to OpenAlt z.s. - Obecný požadavek #315: kontrola plnění usnesení Rady 18. února 2011 Uzavřeno 2011-02-25

History

#4 Updated by Ladislav Nešněra almost 9 years ago

  • Parent task set to #674

#3 Updated by Ladislav Nešněra almost 9 years ago

  • Status changed from Provedeno to Uzavřeno

super! - hned se líp dýchá, když máme pevný bod ve vesmíru.. ;?)

#2 Updated by Martin Sivák almost 9 years ago

  • Status changed from Čeká se to Provedeno
  • % Done changed from 50 to 100

Termín byl schválen SU FIT i kolegiem FIT VUT. Stejně jako loni je potřeba počítat s poplatkem za technickou obsluhu.

#1 Updated by Martin Sivák about 9 years ago

  • Status changed from Nový to Čeká se
  • % Done changed from 0 to 50

Předáno oficiálně zástupcům SU FIT.

Also available in: Atom PDF